تفاوت مدیر با رهبر در هدف‌گذاری

 

 

تفاوت مدیر با رهبر در هدف‌گذاری

تفاوت مدیر با رهبر در رویکرد آنان نسبت به هدف‌گذاری نیز هویدا می‌شود ؛ رهبران استراتژی لازم برای رسیدن به اهداف را به همکاران خود می‌آموزند ، اما مدیران هدف‌ها را به طور دستوری ابلاغ می‌کنند . رهبران تصویری از آینده به همراه اهداف ممکن ترسیم می‌کنند و همکاران خود را تحت تاثیر قرار می‌دهند تا آن‌ها را به مشارکت وادارند . آن‌ها ورای افراد فکر می‌کنند و به کار تیمی و عملکرد کل تیم اهمیت می‌دهند . این رویکرد می‌تواند به افراد تیم انگیزه بیشتری هم بدهد . مدیران مدام بر هدف‌گذاری ، سنجش این اهداف ، و کنترل موقعیت‌ها تمرکز می‌کنند و سعی دارند بر عملکرد تک‌تک افراد نظارت کنند   .

تفاوت مدیریت و رهبری در نوع نگرش به تغییرات

تفاوت مدیر با رهبر در نوع نگرش به تغییر ( استقبال یا مقاومت در برابر تغییر) هم دیده می‌شود . مدیران در برابر تغییرات مقاومت دارند ، ریسک نوآوری را نمی‌پذیرند و نمی‌خواهند ساختارها و رویه‌ها را به‌روز کنند . اما رهبران همیشه در تلاش برای تغییر و بهبود شرایط هستند ، همیشه می‌خواهند رو به جلو قدم بردارند ، از ریسک استقبال می‌کنند و می‌دانند تغییرات گاهی ریسک را افزایش می‌دهد . رهبران می‌دانند باید با مطالعه و تحلیل شرایط به سمت تغییرات مثبت حرکت کنند  .

رهبران منحصر به فرد هستند ، اما مدیران معمولاً رفتارها را تقلید می‌کنند

رهبران معمولاً دوست دارند خودشان باشند ، آن‌ها به خود آگاهی درونی و شناخت کلی از خود رسیده‌اند و می‌توانند برند شخصی منحصربه‌فرد خود را بسازند و آن را روز به روز بهتر کنند . آن‌ها شفاف و واقعی هستند.

تفاوت مدیر با رهبر این است که مدیران اغلب رفتارها و عادات مدیران قبلی خود را تقلید می‌کنند، شفاف و واقعی نیستند و تنها سعی می‌کنند نقش مدیریت را بدون کم و کاست بازی کنند.

تفاوت مدیریت و رهبری در ریسک‌پذیری

رهبران دوست دارند مدام راهکارها و راه‌های جدید را تجربه کنند ، حتی اگر بدانند که موفق نخواهند شد . رهبران می‌دانند شکست قدمی رو به جلو و مقدمه‌ای برای موفقیت است . تفاوت مدیر با رهبر این است که مدیر تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا ریسک‌ها را به حداقل برساند ، اصلاً ریسک‌پذیر نیست و می‌خواهد چالش‌ها را تحت سلطه قرار دهد تا اینکه از آن‌ها استقبال نماید .

تفاوت مدیریت و رهبری در دوراندیشی

رهبران معمولاً افق‌های بلند و افکار بزرگی برای آینده پیش روی خود و مجموعه می‌بینند ، آن‌ها تا تحقق نتایج با انگیزه باقی می‌مانند و هیچ‌وقت تسلیم نمی‌شوند . دیگر تفاوت مدیر با رهبر در این است که مدیر بر اهداف کوتاه مدت کار می‌کند و دوست دارد در بازه‌های زمانی کوتاه به این اهداف برسد .

تفاوت مدیریت و رهبری در رشد و پیشرفت در توانائی‌ها

رهبران می‌دانند اگر هر روز دانش و توانائی خود را به روز نکنند و آن‌ها را توسعه ندهند ، خیلی زود از قافله رقابت عقب می‌مانند و به نوعی به سمت پسرفت می‌روند . آن‌ها سعی می‌کنند در جهان در حال رشد و پیشرفت امروز، کنجکاو باقی بمانند . آن‌ها مدام به دنبال افراد و اطلاعاتی هستند که بتواند افکارشان را تقویت کنند . تفاوت مدیر با رهبر در این است که مدیران اغلب به دنبال موفقیت هستند و رفتارهایی که از پیش موفق بوده را بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار دهند.

 رهبر باشیم یا مدیر؟ تفاوت در چیست ؟!

حال که تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان را آموختیم ، می‌توانیم تصمیم بگیریم که کدام یک از این نقش‌ها را به خود بگیریم .

به عنوان یک فرد لازم نیست همزمان دو نقش را به خود بگیریم ، اما یک سازمان یا یک تیم به هر دو نقش نیاز دارد . باید با توجه به افرادی که در سازمان داریم ، نوع رفتار با آن‌ها و نوع نقش خود را به عنوان راس سازمان در نظر بگیریم .

واقعیت این است که تفاوت مدیریت و رهبری آنچنان که گفتیم هم چشمگیر نیست ، بیشتر رفتارها و تصمیم‌گیری‌ها یکسان هستند ، اما در ظاهر متفاوت به نظر می‌رسند . در زمان تصمیم‌گیری‌ها باید بر نتایج تمرکز کنیم و با توجه به نتیجه مورد نظر، مدیر یا رهبر باشیم .