The Best Never Rest

آموزش یکی از مقوله های دنیای پیشرفته و زندگی بشر در تمام اعصار بوده و امروزه به مهمترین چیز در زندگانی امروز او تبدیل شده که میشود پیشرفت بشر را حاصل یادگیری از آموزش ، فهم دانش نهفته در آن و در آخر بکارگیری آن دانش و آموزش آموخته شده دانست. بزرگ‌ترین قدرتی که در جهان ما وجود دارد دانش است . هر کس دانش بیشتری داشته باشد قدرت بیشتری دارد . زندگی زوایا و ابعاد مختلفی دارد . یادگیری با هدف رفع نیازها باید در الویت زندگی باشد .

زندگی شما قابل برگشت و تکرار نیست . هر وقت خواستید در زندگی قدم مهمی بردارید ، به بازی شطرنج فکر کنید . هر مهره‌ای که حرکت می‌دهید ، سرنوشت خود را به آن حرکت می‌سپارید . پس باید بدانید که چه حرکتی می‌کنید . یک تصمیم اشتباه می‌تواند شما را 10 سال عقب‌تر ببرد و همین‌طور یک تصمیم درست می‌تواند منجر شود تا در زندگی خود ۱۰ ‌سال جلو بیفتید .

آرزو می‌کنیم به درجه‌ای از آگاهی و هوشمندی برسید که آموزش و یادگیری در اولویت زندگی و یکی از ضروریات فکری شما باشد و در اولین فرصت برای دریافت دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای اهداف خود ، برنامه‌ریزی کنید .

آموزش ، تجربه و اشتیاق میتونه یک جرقه توی زندگی ما برای رسیدن به موفقیت باشه ولی اگر می خواهید تا به این فرآیند سرعت بیشتری بدهید نیاز به سوخت و انرژی دارید . انرژی ای که شما را وسط راه تنها نگذاشته و همواره باعث پیشرفت و موفقیت شما شود . اسم این انرژی ، آموزش است . آموزش مداوم و بلند مدت . حتی تا پایان عمر . جهان همواره در حال تکامل و پیشرفت بوده ، و برای اینکه از آخرین نوآوریها مطلع باشید و درک درستی از به کارگیری آنها به صورت موثر داشته باشید باید کنجکاو باشید و همواره تلاش کنید تا پایه دانش خودتان را گسترش دهید . شما هر فرد موفقی را به من نشان دهید من به شما نشان میدهم که او همواره در حال پرورش ذهن خود بوده و با پشتکار به دنبال راهی برای ادغام دانش و کاربرد استفاده از آن در هر کاری بوده است .

 

 

جوری یاد بگیرید که بتوانید آموزش دهید .


TO TOP